Publicita projektu

Projekt Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku ((Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242) a Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství (Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244) byly vybrány k propagaci v rámci EU. Pro propagaci výukových možností byly vytvořeny propagační materiály pro jednotlivé laboratoře využívané ve výuce v inovovaném doktorském studijním oboru.

Člen řešitelského týmu projektu Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku (Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242) Ing. Vojtěch Kamenský se v období od 20.10. do 22.10.2019 zúčastnil International Clinical Engineering And Health Technology Management Congress (ICEHTMC) v Římě. Jedná se o kongres pořádaný divizí Klinického inženýrství organizace IFMBE (International Federation of Medical and Biological Engineering) pokrývající široké spektrum témat: od řízení rizik po hodnocení zdravotnických technologií, od informačních technologií ve zdravotnictví po mezinárodní normy a předpisy, od údržby a provoz zdravotnických přístrojů po vývoj inovativních zařízení a mnoho dalších. Důležitým tématem kongresu byl management zdravotnické techniky a hodnocení zdravotnických technologií (HTA). V rámci panelových diskuzí vystoupili zástupci mezinárodních organizací jako je HTAi, ISPOR, WHO a mnoho dalších.

Zpráva ICEHTMC

Fotografie: