Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244
  • Doba trvání: 1. 6. 2017 – 30. 6. 2023 (64 měsíců)
  • Řešitel: Kneppo Peter, prof. Ing., DrSc.
  • Cílem projektu BiomedLab je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu na Fakultě biomedicínského inženýrství, v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii Českého vysokého učení technického v Praze. Důvodem realizace je zatraktivnění fakultní infrastruktury pro výzkum a vývoj v doktorském studijním programu Biomedicínské inženýrství, jeho výuce a následné podpoře lidských zdrojů, stejně tak jako zlepšení podmínek pro výuku.
  • Celkový rozpočet: 31 847 568,05 Kč
  1. Laboratoře

  2. Výuka v laboratřích

  3. Publicita projektu