Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242
  • Doba trvání: 1. 6. 2017 – 30. 9. 2022 (64 měsíců)
  • Řešitel: Kneppo Peter, prof. Ing., DrSc.
  • Cílem projektu je modernizace doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na základě požadavků znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce. Zapojením odborníků z praxe a zahraničí se změní profil absolventa programu v souladu s mezinárodními standardy a požadavky na širší uplatnění v praxi. Inovovaný program bude re-akreditován pod názvem Biomedicínské inženýrství (BMI). Nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program BMI je svým obsahem unikátní v ČR i celosvětově.
  • Celkový rozpočet: 7 536 795,00 Kč
  1. Doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství
  2. Inovace studijního program
  3. Studijní program
  4. Publicita projektu