Studijní program

Přijímací řízení

Bližší informace o přijímacích řízeních naleznete na odkaze:

Témata dizertačních prací

Studijní doktorský program nabízí velké množství nabízených témat dizertačních prací z různých oblastí biomedicínského inženýrství. Více informací a jednotlivá témata nalezente na odkaze Vypsaná témata disertačních prací

Laboratoře

Katedra disponuje moderními vědeckými i výukovými laboratořemi, které slouží studentům doktorského studijního programu i dalším studentům magisterských a bakalářských studijních oborů.

Předměty

Předměty studijního doktorského programu jsou rozděleny do 7 hlavních modulů, které pokrývají základní oblasti biomedicínského inženýrství.

7 hlavních modulů biomedicínského inženýrství

  1. Biotechnologie, biomateriály a nanotechnologie, tkáňové inženýrství, biosenzory
  2. Biomechanika, rehabilitační inženýrství, protézy a umělé orgány
  3. Klinické inženýrství
  4. Lékařské přístroje a systémy
  5. Systémová fyziologie, modelování, simulace, neuroinženýrství
  6. Zobrazovací systémy v lékařství
  7. Zpracování a analýza biosignálů

Přehled studijních předmětů a jejich garantů – řazení podle modulů

Přehled studijních předmětů a jejich garantů - řazení podle abecedy

Bližší informace k jednotlivých předmětům naleznete na odkaze Přehled studijních předmětů

Zahraniční stáže doktorandů

Tento projekt finančně podporuje 3 studenty na vybraných zahraničních pracovištích, aktualizovaný seznam zde. Podmínky přihlašování a výběru studentů doktorandského programu Biomedicínské inženýrství k financování jsou určeny vnitřním předpisem fakulty zde.