Projekt ČVUT ERDF II. MRR

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

Název projektu: Projekt ČVUT ERDF II. MRR

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013271

Doba trvání: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2022 (36 měsíců)

Cíl projektu: Primárním cílem projektu je adaptace, rozšíření a modernizace současných laboratoří používaných v rámci výuky předmětů klíčových pro studijní program Optika a optometrie, kde bude možné realizovat jak základní laboratorní cvičení požadovaná relevantními legislativními předpisy, tak měření v rámci samostatných studentských projektů a bakalářských prací. Takto modernizované laboratoře budou využity i pro, v budoucnu, akreditované související bakalářské a navazující magisterské studijní programy.

Dalším cílem projektu je pro účely nového předmětu zabývajícím se numerickým modelováním pořízení nového SW pro tvorbu 3D specifických modelů pacientů v návaznosti na výuku předmětů z oblasti biomedicínského inženýrství.

Celkový rozpočet: Kč 12 782 315,70