Modernizace a adaptace laboratoří pro oblast asistivních technologií

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002561
  • Doba trvání: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2022 (61 měsíců)
  • Řešitel: Lhotská Lenka, doc. Ing., CSc.
  • Cílem projektu je rozšíření experimentálního zázemí pro nově akreditovaný doktorský studijní program Asistivní technologie. Řešení spočívá v realizaci nákupu experimentálních sestav a zařízení, které vhodně doplní stávající vybavení pracovišť.
  • Celkový rozpočet: 7 378520,50

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY