Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002363
  • Doba trvání:  1. 5. 2017 - 30. 9. 2022
  • Řešitel: Rosina Jozef, prof. MUDr., Ph.D., MBA
  • Celkový rozpočet: 9 895 095,00 Kč

Stručná anotace projektu:

Cílem projektu je akreditovat a zavést nový doktorský studijní program pro VŠ studenty nelékařských oborů (budoucích nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb. se zaměřením na oblast modelování a simulací v klinické praxi humánní medicíny). Předpokládá se přijetí 60 doktorandů, kteří se po dobu realizace projektu zapíší do druhého ročníku studia. Projekt bude realizován ve spolupráci s VFN v Praze, která poskytne zázemí simulačního centra.

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY