VRR - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539

Hlavním cílem projektu je rozvoj studijního prostředí pro bakalářské a magisterské studijní programy vyučované na ČVUT v Praze. Dopady finanční podpory jsou směřovány do Více rozvinutého regionu (hl. město Praha).

 

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY.