Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
  • Doba trvání: 1. 9. 2017 – 31. 10. 2022 (62 měsíců)
  • Řešitel za FBMI: prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD.
  • Projekt podpoří prohloubení interdisciplinární spolupráce pracovišť ČVUT v Praze (ÚTEF, FBMI, FD a CIIRC) a 3. LF UK, FEL ZČU, SÚRO a ÚTAM AV ČR, modernizaci společných laboratoří, spolupráci se zahraničními partnery a výchovu mladých výzkumníků a PhD studentů. Vědecký program se týká R&D progresivních technologií detekce inonizujícího záření a jejich aplikací ve vesmíru, hadronové terapii, zobrazování v medicíně, biologii, materiálovém výzkumu, radioekologii a fundamentálních fyzikálních experimentech.
  • Celkový rozpočet: 196 292 981 Kč, na FBMI připadá 17 987 951 Kč.

 

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY