Projekt ČVUT ESF II.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu.

Název projektu: Projekt ČVUT ESF II.

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243

Doba trvání: 01. 04. 2019 – 31. 12. 2022 (45 měsíců)

Cíl projektu: Primárním cílem projektu je podpora přípravy aktualizace a reakreditace bakalářského zdravotnického studijního programu Optika a optometrie, který si klade za cíl přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti optiky a optometrie v souladu s požadavky Evropské rady optiky a optometrie (ECOO) a vzděláváním nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR. Studijní program Optika a optometrie bude připravovat především prakticky zaměřené absolventy.

Dílčím cílem projektu je podpora nových metod výuky (v rámci komplementárního ERDF projektu pořízení segmentační SW) a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce na FBMI.
V neposlední řadě je cílem projektu zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí pedagogů a dále zvyšování jazykových kompetencí a kvalifikace neakademických pracovníků podílejících se na organizačním zajištění výukového procesu.

Celkový rozpočet: Kč 31 826 634,28

Výstupy projektu:

Předměty prvního ročníku: