Publicita projektu

Projekt Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku ((Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242) a Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství (Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244) byly vybrány k propagaci v rámci EU. Pro propagaci výukových možností byly vytvořeny propagační materiály pro jednotlivé laboratoře využívané ve výuce v inovovaném doktorském studijním oboru.

Fotografie: