Výuka v laboratořích

V inovovaných laboratořích probíhá výuka nové akreditovaného doktorského studijního programu Biomedicínské inženýrství, které bylo podpořeno projektem OPVVV Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku (Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242). Novou infrastrukturu laboratoří využívají i studenti magisterských studijních oborů Biomedicínský inženýr a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví a bakalářský studijní program Biomedicínský technik.

Vyučované předměty v doktorském studijním programu můžete nalézt na odkaze – předměty Biomedicínské inženýrství