Asistivní technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní život seniorů a handicapovaných osob

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský sociální fond) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002360
  • Doba trvání: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2022 (61 měsíců)
  • Řešitel: Lhotská Lenka doc. Ing. CSc.
  • Cílem projektu je rozšíření nabídky doktorských programů FBMI o program orientovaný na asistivní technologie. Předpokládá se přijetí 15 doktorandů, kteří se po dobu realizace projektu zapíší do druhého ročníku studia. Projekt bude realizován ve spolupráci s Českým institutem informatiky a robotiky ČVUT v Praze, který poskytne též laboratorní zázemí.
  • Celkový rozpočet: 4 736 529,00 Kč

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY