Vítejte na stránce projektů OP VVV, které jsou řešeny na FBMI

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se úspěšně zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ze kterého čerpá dotace na rozvoj fakulty v rámci výuky a výzkumu.

Získané projekty umožňují nejen realizaci strategických úkolů, ale i spolupráci s klíčovými partnery. Realizace těchto projektů následují současné oborové trendy.