Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Zdravotní laborant (Zavedení moderních laboratorních technik při přípravě zdravotních laborantů)

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002182
  • Doba trvání:  38 měsíců, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2020
  • Řešitel: Efremova Yulia, Ing., Ph.D.
  • Cílem projektu je vybudování specializované výukové laboratoře Fotobiologie a vybraných fyzikálních metod pro výuku zdravotního laboranta dle nejnovějších požadavků moderní techniky. Vybudování laboratoře přivede k navýšení praktických dovedností studentů bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant s cílem lepšího uplatnění na trhu práce. Výuková laboratoř Fotobiologie a vybraných fyzikálních metod umožní zavést nový předmět "Základy fotobiologie a fotochemie" a inovovat dosavadní předměty. Projekt povede k zlepšení profilu absolventa, jenž získá lepší uplatnění na trhu práce a to zejména v fotobiologii, fotochemii a též v dozimetrii a radiační ochraně.
  • Celkový rozpočet: 6 492 187,73

 

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY