Laboratoř pro rozvoj magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (Simulované a praktické metody výuky předmětů krizového řízení a urgentní medicíny)

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181
  • Doba trvání: 38 měsíců, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2020
  • Řešitel: Staněk Martin, Ing.
  • Rozvoj kvality vzdělávání v rámci magisterského studijního oboru Civilní nouzové plánování bude realizováno změnou profilu a reakreditací oboru se zaměřením na navýšení praktických, organizačních a řídících dovedností studentů. Cílem projektu je proto vybudovat výukovou laboratoř Simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva, která umožní zavézt nové praktické výukové předměty. Takto získané praktické znalosti zlepší uplatnění absolventů ve složkách integrovaného záchranného systému a dalších organizacích krizového řízení.
  • Celkový rozpočet: 17 914 596,20

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY