Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné)

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu.

  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002177
  • Doba trvání: 50 měsíců, od 1.6.2017 do 31.7.2021
  • Řešitel: Kimličková Monika, Mgr.
  • Studijní program "Fyzioterapie" je na FBMI dynamicky se rozvíjející, nachází stále větší uplatnění v současné medicíně. Pro reakreditovaný program je ale nezbytné vybudování nové laboratoře, kterou absolventi využijí k všestranné přípravě a orientováni v oblasti moderního technického vybavení a metodických postupech. Díky získaným praktickým zkušenostem budou nacházet odpovídající pracovní uplatnění v praxi. Cílem projektu je proto vybudování nové laboratoře, umožňující studentům tuto praktickou přípravu.
  • Celkový rozpočet: 23 604 341,74

 

V PRŮBĚHU REALIZACE A PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDOU DOPLŇOVÁNY: FOTOGALERIE DOKUMENTY (soubory, textové informace k projektu) INDIKÁTORY